Referenser..

2016

TCA Engineering utför migration av Landis&Gyr EKL-X anläggning till nytt Beckhoff system. Bestående av CX och BC controllers. Som visuallisering valdes WebPort. Migrationen utförd för Ramudden ABs regionskontor i Göteborg.

2016

Leverans av S7 tjänster för revamp av vindtunnel hos Volvo Cars baserat på TIA portalen. Migration från Beijer Melsec PLC till ett nytt Siemens S7-1500 system med kompletterande Comfort panel som lokalt operatörs interface.

2015/2016

Vi levererar nytt S7-300 system till en ny testcell för motorer till Volvo Cars, Gothenburg med HMI.