Tjänster..

Vi har en lång erfarenhet tekniskt, praktiskt och teoretisk av automation och vi kan inom denna ram leverera följande tjänster:

 

 • Automationslösningar för Industri- och fastighets applikationer - Turn-key Solutions
 • Projektering - Automations-, Styr och övervakningsanläggningar
 • Analyser (System, risk, organisation, mjukvaror, resurser mm)
 • Processoptimering (Energi, prestanda, funktionalitet, regleringar mm)
 • System-, Ramverksutveckling (Mjukvaruutveckling och/eller anpassningar)
 • Projektledning
 • Konstruktion - El-, Instrument-, Mjuk- och hårdvara
 • Programutveckling i olika system och plattformar
 • Driftsättningar - Hela eller delar
 • Integration - Mellan system och organisationer
 • Dokumentationshantering
 • Entreprenad - Total eller general
 • Samordnad provning
 • Besiktning

Genom vår långa erfarenhet och spetskompetenser inom läkemedelsindustrin kan vi utöver ovan och med relation till ovan även leverera följande tjänster för GCP, GLP, GMP och GDP verksamheter:

 

 • Validering (Från valideringsplan till -rapport)
 • Kravspecifikationer (URS, FS, DS)
 • Kvalificering (IQ, OQ, PQ)
 • GAP-analyser (Relaterat till myndighetskrav t.ex 21 CFR Part 11)
 • Audits (Leverantörsinspektioner)
 • Procedurer (Upprätta rutiner sk SOP's inom området och för teknik och resurser)
 • CCM (Change Control Management i och mellan projekt- samt i den operativa driftsfasen)
 • CAPA Management (Corrective and Preventative Action hantering)